1. Size 11" x 17"

שום דבר לא משנה לשוק מלבד רווח. ליערות יש ערך רק כמדפים או נייר טואלט; לבעלי חיים יש ערך רק כנקניקיות או המבורגרים. לרגעים היקרים, הבלתי ניתנים להחזרה של חיינו, יש ערך רק כשעות עבודה הנקבעות על ידי ציווי המסחר. השוק מתגמל בעלי בית על פינוי משפחות מביתן, בוסים על ניצול עובדות, מהנדסות על המצאת מכונות הריגה. הוא מפריד בין אמהות לילדיהן, מביא להכחדה המונית של בעלי חיים, סוגר בתי חולים כדי לפתוח בתי כלא מופרטים. הוא הופך מערכות אקולוגיות שלמות לכדי אפר, תוך פליטת ערפיח ומניות. אם ניתן לו להמשיך בדרכו הוא יהפוך את העולם כולו לבית קברות.

יש דברים ששווה לסכן את חיינו עבורם. הנצחת הקפיטליזם אינה אחד מהם. אם עלינו לסכן את חיינו, בואו נסכן אותם בשביל משהו ששווה את זמננו, כמו ליצור עולם שבו אף אחת לא צריכה להסתכן במוות בשביל תלוש משכורת. חיים עבור השוק פירושם מוות עבורנו.